19. 7. 2017:6,5056 CZK Změna (%):-0,33 Interaktivní graf

Proč AXA?

  • Pobočky po celé republice
  • Finanční plán na míru
  • Jednoduše z domova

Popis | AXA Ron Fund 2

Investiční strategie fondu

Cílem fondu je dosáhnout růstu hodnoty plynoucího zejména z úroků a kapitálového zhodnocení dluhových cenných papírů a z úroků z termínovaných vkladů. Výběr investic je primárně zaměřen na dluhové cenné papíry a nástroje peněžního trhu emitované Rumunskem nebo dluhové cenné papíry a nástroje peněžního trhu denominované v RON (či jištěné do RON).

Poměr riziko/výnos

X  -  -  -  -  -  - 

Profil typického investora

Fond je produktem pro střednědobé investory, kteří mají základní povědomost o investicích do dluhopisů v cizí měně, kteří se chtějí podílet na výnosech dluhopisů vydanými rumunskými emitenty či denominovaných v RON, a jsou ochotni akceptovat míru rizika odpovídající investiční strategii fondu. Doporučený investiční horizont je minimálně 3 roky.

Vítejte v investiční společnosti AXA | 292 292 292 | facebook-(3).png