Výprodej na akciových trzích

Několik dní před začátkem a po konci prvního únorového víkendu bylo poznamenáno děním na akciových trzích, které zaznamenala většina zahraničních i domácích médií. Pozornost si vyžádal zejména poměrně prudký pokles cen světových akciových indexů. Před kategorickým zavržením akcií jakožto investičního nástroje je však užitečné se podívat s chladnou hlavou na charakter dané korekce a pohlédnout na ni v kontextu dosavadního vývoje na akciových trzích.

Zejména americké akciové indexy totiž dosud zažívaly nebývale příznivou kombinaci faktorů, které přispěly k jejich růstu. Hospodářství prožívá období synchronizovaného hospodářského oživení, které je patrné ve většině zemí světa. Většina centrálních bank navzdory tomuto vývoji i nadále udržuje svou měnovou politiku výrazně uvolněnou, čímž tak přispěly ke tvorbě velkého objemu peněz, které následně hledaly své uplatnění. Jedním z cílů těchto prostředků byly právě akcie, jejichž atraktivita dále rostla vzhledem k rostoucím ziskům jednotlivých společností v důsledku nízkých nákladů na dluhové financování a díky rostoucí poptávce podpořené hospodářským vzepětím.

Poslední rok na akciových trzích se tak nesl v duchu růstu, který však nebyl doprovázen mírou volatility, která byla v historii pro akcie typická. Leden letošního roku navíc zaznamenal rekordní tempo přílivu prostředků na akciové trhy. Bezbřehý optimismus části investorů vedl z jejich strany k navyšování pozic spekulujících na další nárůst ceny akcií. Trhy tak vykazovaly určitou otupělost, když téměř nereagovaly například na nedávné zvýšení geopolitického napětí v souvislosti s vývojem situace na Korejském poloostrově.

Diskutovaný propad ceny mimo jiné nereflektuje vývoj jednotlivých fundamentů. Ekonomiky na obou stranách Atlantiku i v Asii nadále vykazují velmi solidní růstové tempo a žádný z indikátorů nenaznačuje, že by mělo dojít v nejbližší budoucnosti k obratu. Současně probíhající výsledková sezóna zároveň vyznívá pro většinu společností pozitivně. Prudkost nejmarkantnějšího propadu a jeho stejně rychlé umazání navíc poukazuje na technický charakter tohoto vývoje, který byl pravděpodobně přiživen spuštěním automatických prodejů. K nárůstu nervozity pak přispěly i obavy, že americká centrální banka v reakci na zvýšená inflační očekávání urychlí utahování své měnové politiky. Dramaticky rychlejší zvyšování úrokových sazeb je však i s přihlédnutím k naladění současné politické reprezentace USA, poměrně nepravděpodobné.

Současný tržní pokles tak představuje dlouho očekávanou korekci, která přispěje k udržitelnosti budoucího vývoje cen akcií, které budou věrněji odrážet hospodářskou situaci. Pokud bychom přirovnali dosavadní situaci na akciových trzích k natlakovanému Papinově hrnci, představoval by současný pokles upuštění přebytečné páry, který brání jeho případnému výbuchu.

< Zpět na přehled oznámení
Vítejte v investiční společnosti AXA | 292 292 292 | facebook-(3).png