Oznámení o zamýšlené přeměně speciálního fondu AXA Selection Global Equity na standardní fond

AXA investiční společnost a.s. (dále jen „společnost“) jako obhospodařovatel a administrátor speciálního fondu AXA Selection Global Equity speciální fond fondů, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s. (dále jen „Fond“) oznamuje, že dne 15.12.2017 rozhodlo představenstvo společnosti v souladu s ustanovením § 429 odst. (2) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), o přeměně Fondu na standardní fond s názvem AXA Selection Global Equity, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s.

Důvodem přeměny je zvýšení ochrany podílníků na úroveň, kterou poskytuje zákonná úprava standardních fondů, a zároveň i zvýšení konkurenceschopnosti produktu. S přeměnou Fondu na standardní fond vyslovil souhlas rovněž depozitář fondu. Účinnost rozhodnutí, a přeměny fondu na standardní fond, je podmíněna povolením České národní banky.

V případě, že Česká národní banka povolí přeměnu Fondu, společnost uveřejní oznámení o realizaci této přeměny na svých stránkách spolu s novým zněním statutu přeměněného fondu s novým úplným názvem AXA Selection Global Equity, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s. Důsledky přeměny pro podílníky jsme vyhodnotili, vzhledem ke zvýšení jejich ochrany, jako pozitivní a ze strany podílníků není potřeba žádný úkon. V okamžiku účinnosti přeměny bude skladba majetku Fondu v souladu s investičními limity pro standardní fondy podle obecně závazných předpisů.

Očekávaný termín účinnosti přeměny je únor 2018.

Představenstvo společnostiStáhnout originál tiskové zprávy v PDF

< Zpět na přehled oznámení
Vítejte v investiční společnosti AXA | 292 292 292 | facebook-(3).png