Zaměstnanci skupiny AXA pomáhali v komunitách

Úklid v centru sociálních služeb Armády Spásy, pomoc v azylovém domě pro ženy a matky s dětmi i vaření polévky pro lidi bez domova. Zaměstnanci společnosti AXA se zapojili do podpory komunit ze sociální oblasti.

Ve městech centrál skupiny AXA Česká republika a Slovensko – Praze, Brně a Bratislavě – se ve čtvrtek 28. listopadu konala akce s názvem Den v komunitách. Dobrovolníci z řad zaměstnanců pomáhali v místních centrech poskytujících sociální služby lidem bez domova. Jednotlivé úkoly jim přidělili přímo koordinátoři z jednotlivých institucí tak, aby jejich plnění bylo pro klienty institucí skutečně smysluplné.

“Oslovili jsme vybrané instituce s tím, že pomůžeme tam, kde bude třeba, i pokud by šlo o méně příjemné věci. To mělo hned dvojí efekt. Věděli jsme, že odvádíme skutečně potřebnou práci a zároveň jsme měli možnost překonat sami sebe. Všem našim dobrovolníkům, kteří se zapojili, pomohla sociální práce otevřít nové obzory. Den v komunitách byl viděno touto optikou prospěšný oboustranně,” říká Jiří Cívka, Chief Corporate Responsibility Officer skupiny AXA Česká republika a Slovensko.

Pražská skupina se vydala do holešovického Azylového domu pro muže a ženy v Centru sociálních služeb Bohuslava Bureše, který spadá pod neziskovou organizaci Armáda Spásy. Tam pomohla vyčistit místní sociální zařízení jako toalety a sprchy, asistovala při vydávání oděvů lidem bez domova a v době obědů se postarala o výdej polévky pro návštěvníky denního stacionáře.

V Brně zase zaměstnanci pomohli s údržbou Domova sv. Markéty – azylového domu pro matky s dětmi v tísni Diecézní charity Brno, a to formou aktivit jako hrabání listí, třídění darovaných potravin nashromážděných během nedávné akce Potravinová sbírka, balení předmětů pro charitativní trhy, ale například i vyklízení sklepa, které vyžadovalo těžší fyzickou práci.

Bratislavští dobrovolníci se pak zapojili do přípravy jídel v noclehárně neziskové organizace Depaul, která je se svou kapacitou přibližně 200 lidí jednou z největších ve střední Evropě. Noclehárna poskytuje lidem bez domova jak lůžko, tak i možnost vyprat si své věci, provést hygienu, ale také základní sociální a ošetřovatelské služby a v neposlední řadě právě teplou stravu. Zaměstnanci AXA sami připravili návštěvníkům noclehárny večeři i snídani na následující den.

 Stáhnout originál tiskové zprávy v PDF

Vítejte v investiční společnosti AXA | 292 292 292 | facebook-(3).png

AXA Health Keeper 

  • appStore.png
  • googlePlay.png

AXA VE SVĚTĚ  

  • AXA.com