27. 5. 2020:1,2220 CZK Změna (%):-0,05 Interaktivní graf

Proč AXA?

  • Pobočky po celé republice
  • Finanční plán na míru
  • Jednoduše z domova

Popis | AXA EUR Konto

Investiční strategie fondu

Cílem investiční strategie je poskytnout podílníkům růst hodnoty jejich podílových listů za podmínky, že celkový rizikový profil fondu minimalizuje možnost ztráty v horizontu 6 měsíců. Cíle je dosahováno investicemi do široce diverzifikovaného portfolia cenných papírů s fixním nebo variabilním úrokovým výnosem a aktivním řízením úrokového rizika.

Majetek fondu je tvořený především nástroji peněžního trhu a dluhopisy emitentů všech kategorií, denominovanými v EUR, tj.:

  • Státní dluhopisy
  • Dluhopisy nadnárodních institucí a bank
  • Dluhopisy obchodních společností
  • Komunální dluhopisy

X  -  -  -  -  -  - 

Profil typického investora

Fond je určen konzervativním investorům, kteří preferují pouze nízkou míru rizika, a tomu odpovídající úroveň a stabilitu výnosu, a kteří mají zájem investovat finance na krátkou dobu, anebo si nejsou jisti, kdy přesně budou své peníze potřebovat. Typický investor tohoto fondu zpravidla akceptuje pouze nízké kolísání hodnoty investice. Fond je vhodný pro investora, jehož referenční měnou je EUR.

Vítejte v investiční společnosti AXA | 292 292 292 | facebook-(3).png

AXA Health Keeper 

  • appStore.png
  • googlePlay.png

AXA VE SVĚTĚ  

  • AXA.com