Jak uzavřít smlouvu | Jak investovat

Investovat do našich fondů je jednoduché

Jak uzavřít smlouvu pro podílové fondy?

 • Sjednejte si schůzku nebo nás navštivte na pobočce
 • Bude s vámi sjednaná Rámcová smlouva o podmínkách vydávání a odkupu podílových listů
 • Po doručení akceptace můžete začít investovat do kteréhokoliv z našich podílových fondů
 • Pro realizaci investice zašlete finanční prostředky na číslo účtu vybraného fondu. Zjistěte číslo účtu vašeho fondu
 • Nezapomeňte vždy uvést variabilní symbol. Variabilní symbol je číslo vaší smlouvy
 • Po připsání finančních prostředků na účet fondu budou automaticky nakoupeny podílové listy fondu
 • Podílové listy můžete kdykoliv odkoupit zpět (on-line nebo prostřednictvím písemné žádosti). Finanční prostředky vám budou zaslány obvykle do 3 pracovních dnů (ze zákona max. 15 dnů) na účet uvedený v žádosti

Jak uzavřít smlouvu pro programy pravidelného investování?

 • Sjednejte si schůzku nebo nás navštivte na pobočce
 • Bude s vámi sjednaná Rámcová smlouva programu pravidelného investování Tempo
 • Po doručení akceptace můžete začít investovat
 • Pro realizaci investice zašlete finanční prostředky na číslo účtu pro program pravidelného investování uvedené v oznámení o akceptaci. Zjistěte číslo účtu vašeho fondu
 • Nezapomeňte vždy uvést variabilní symbol. Variabilní symbol je číslo vaší smlouvy
 • Po připsání finančních prostředků na účet programu proběhne investice do zvoleného portfolia fondů
 • Podílové listy můžete kdykoliv odkoupit zpět prostřednictvím písemné žádosti. Finanční prostředky vám budou zaslány obvykle do 3 pracovních dnů (ze zákona max. 15 dnů) na účet uvedený v žádosti
Elektronická komunikace / Moje AXA
 • Při sjednání smlouvy automaticky získáte on-line přístup do vašeho osobního účtu v části Moje AXA
 • Pro přihlášení použijte číslo vaší smlouvy, po přihlášení budete mít přístup na všechny smlouvy uzavřené v rámci AXA
 • PIN je jednotný pro všechny smlouvy uzavřené v rámci AXA
 • V případě ztráty PIN o něj jednoduše zažádejte na Moje AXA v části Žádost o vydání nebo obnova PIN
 • Získáte okamžitý přehled o všech investicích a sledujete vývoj svého portfolia on-line
 • Můžete si zapnout zasílání potvrzení nákupu podílových listů na váš e-mail nebo pravidelné zasílání výpisu
 • Kontaktní údaje můžete měnit pohodlně z domova
Aktivní přístup do on-line účtu
 • Slouží pro aktivní zadávání pokynů na vašem investičním účtu
 • Pro aktivaci této služby použijte formulář Žádost o zřízení přístupu k aktivním operacím
 • Podpis formuláře musí být úředně ověřen (jde o on-line nakládání s vašimi finančními prostředky)
 • O aktivaci služby budete informováni SMS
 • Nyní můžete provádět pohodlně z domova odkupy podílových listů (mimo programy pravidelného investování) nebo změny v rámci programů pravidelného investování
 • Prostřednictvím jednoho aktivního přístupu si můžete tuto službu snadno aktivovat i pro vaše další smlouvy uzavřené s AXA investiční společností.
Vítejte v investiční společnosti AXA | 292 292 292 | facebook-(3).png

AXA Health Keeper 

 • appStore.png
 • googlePlay.png

AXA VE SVĚTĚ  

 • AXA.com