Ceny podílových listů platné k 20.11.2017

Název fondu Hodnota podílu 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
AXA CZK Konto 1,1146 CZK -0,06 -0,16 -0,25 -0,34 -0,69 0,22 -0,23 0,04 11,46
AXA EUR Konto 1,1694 CZK -0,57 -2,27 -3,84 -5,24 -7,46 1,63 -2,55 0,32 16,94
AXA EUROBOND 0,8145 CZK -0,76 -2,34 -3,88 -5,27 -7,88 3,51 -2,70 0,69 9,04
AXA CEE Dluhopisový fond 1,3205 CZK -0,59 -1,87 -2,50 -2,50 -3,53 7,90 -1,19 1,53 32,05
AXA CEE Akciový fond 0,9632 CZK -0,91 0,86 1,79 22,00 21,74 28,68 6,77 5,17 -3,68
AXA Realitní fond 0,9756 CZK 0,86 4,14 0,86 7,60 25,88 60,01 7,97 9,85 -2,44
AXA Selection Global Equity 1,5255 CZK -0,02 2,98 -1,49 2,98 14,30 60,43 4,55 9,91 52,55
AXA Selection Emerging Equity 1,1308 CZK 1,02 3,61 2,66 9,85 7,18 20,35 2,34 3,77 13,08
AXA Selection Opportunities 1,0099 CZK -0,15 0,77 -3,13 -1,07 1,78 14,92 0,59 2,82 0,99
AXA Ron Fund 2 6,1317 CZK -2,60 -5,42 -7,48 -11,09 -12,87 8,10 -4,48 1,57 6,73
AXA Small Cap Portfolio 1,1421 CZK -0,95 2,55 -1,07 3,83 - - - - 14,21
Nahoru

Vývoj hodnoty investičních profilů Tempo v % k 20.11.2017

Investiční strategie 1M 3M 6M 1R 3R 3R p.a. 5R 5R p.a. Zal
Defenzivní profil -0,23 -0,19 -1,62 -0,72 0,74 0,24 10,98 2,10 20,28
Progresivní profil -0,19 0,76 -0,99 3,71 6,19 2,02 20,72 3,83 20,86
Agresivní profil 0,09 2,52 0,46 9,33 14,63 4,65 37,72 6,61 23,82
Rustový profil 0,02 2,68 -0,85 3,84 - - - - 13,38
Nahoru

Vývoj hodnoty investičních profilů Generace X v % k 20.11.2017

Investiční strategie 1M 3M 6M 1R 3R 3R p.a. 5R 5R p.a. Zal
Konzervativní profil -0,23 -0,59 -1,43 -1,12 -1,09 -0,36 5,29 1,04 17,10
Vyvážený profil -0,29 0,59 -0,87 4,34 6,71 2,19 20,23 3,75 21,17
Dynamický profil 0,03 2,44 0,10 8,70 15,25 4,84 39,56 6,89 24,26
Progresivní profil -0,07 3,02 -0,66 4,48 - - - - 0,54
Nahoru
Vítejte v investiční společnosti AXA | 292 292 292 | facebook-(3).png