Ceny podílových listů platné k 18.09.2017

Název fondu Hodnota podílu 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
AXA CZK Konto 1,1163 CZK -0,01 -0,08 -0,20 -0,35 -0,58 0,67 -0,19 0,13 11,63
AXA EUR Konto 1,1952 CZK -0,12 -0,66 -3,65 -3,15 -5,00 6,47 -1,69 1,26 19,52
AXA EUROBOND 0,8338 CZK -0,02 -0,61 -3,41 -3,41 -5,48 9,25 -1,86 1,78 11,62
AXA CEE Dluhopisový fond 1,3424 CZK -0,24 -0,64 -0,84 -2,54 -0,24 13,46 -0,08 2,56 34,24
AXA CEE Akciový fond 0,9730 CZK 1,88 4,58 6,25 24,01 19,81 30,18 6,20 5,41 -2,70
AXA Realitní fond 0,9582 CZK 2,28 -2,63 -1,70 5,94 25,29 56,24 7,80 9,33 -4,18
AXA Selection Global Equity 1,4986 CZK 1,16 -3,46 -6,09 6,21 13,79 57,55 4,40 9,51 49,86
AXA Selection Emerging Equity 1,1177 CZK 2,41 2,16 -0,90 8,64 3,39 20,86 1,11 3,86 11,77
AXA Selection Opportunities 1,0102 CZK 0,80 -2,17 -5,24 0,27 1,75 14,99 0,58 2,83 1,02
AXA Ron Fund 2 6,4631 CZK -0,31 -1,02 -5,02 -7,81 -6,90 16,39 -2,35 3,08 12,50
AXA Small Cap Portfolio 1,1448 CZK 2,79 -1,42 -3,26 7,64 - - - - 14,48
Nahoru

Vývoj hodnoty investičních profilů Tempo v % k 18.09.2017

Investiční strategie 1M 3M 6M 1R 3R 3R p.a. 5R 5R p.a. Zal
Defenzivní profil 0,18 -1,02 -2,00 -0,17 1,80 0,59 12,68 2,42 20,73
Progresivní profil 0,84 -0,33 -1,65 4,69 6,18 2,02 21,92 4,04 20,96
Agresivní profil 1,75 0,15 -1,21 10,51 12,95 4,14 37,23 6,53 22,89
Rustový profil 1,71 -1,87 -4,12 5,65 - - - - 12,31
Nahoru

Vývoj hodnoty investičních profilů Generace X v % k 18.09.2017

Investiční strategie 1M 3M 6M 1R 3R 3R p.a. 5R 5R p.a. Zal
Konzervativní profil 0,03 -0,57 -1,17 -0,99 0,11 0,04 7,37 1,43 17,83
Vyvážený profil 0,81 -0,08 -0,99 5,40 6,85 2,23 21,50 3,97 21,43
Dynamický profil 1,67 -0,31 -1,48 9,96 13,95 4,45 38,81 6,77 23,33
Progresivní profil 1,81 -2,09 -4,36 7,00 - - - - -0,64
Nahoru
Vítejte v investiční společnosti AXA | 292 292 292 | facebook-(3).png